banner

Turi në fabrikë

Punëtori për dializën e hemodializës

Punëtori për injektorin e shiringave

DSC05035

Punëtori për injektorin e shiringave

Punëtori për setin e infuzionit dhe setin e transfuzionit

Punëtori e Kateterit të Banuar

Punëtori e disponueshme për Maska për Fytyrën